Program SPJ

 

Plán aktivít Spoločnosti priateľov jogy


Pozrite si kurzy, ktoré SPJ ponúka v tomto roku  ako aj ponuku učebníc, CD  a cvičebných pomôcok.

Kliknite sem.          

     

 

   

 
 

Konferencie

 


 

Dni jogy SAJ+SPJ Weekend s Dr. Bholem

Jogové dni SAJ+JS november 2010

Bratislava (bude upresnené)

 

 

 

 

 
 
 

Podujatia a aktivity  SPJ


Zápis do celoročných kurzov v tomto šk. roku začínajú v septembrové piatky od 16-18h na Kováčskej 16. Prihlásiť sa môžete aj e-mailom.

Rozpis celoročných kurzov SPJ

 Začiatky celoročných kurzov

Typická štruktúra kurzovej hodiny

Tlačivá univerzálnej prihlášky v ".doc" formáte na vyplnenie

Letné kurzy

Krátkodobé kurzy

 
     
   

 

Holotrópne dýchanie (Bardejovské kúpele, Sóstó alebo Košice, Košice)

Jedinečná možnosť sebaobjavovania a sebarozvoja pomocou techník transpersonálnej psychológie - jedinej vetvy psychológie ktorá uznáva nadosobné aspekty človeka a obsahuje aj prvky jogy.  Poskytujú ju certifikovaní facilitátori GTT (Grof Transpersonal Training®).