PREDNÁŠKY SPJ PRE VEREJNOSŤ

 

Prednáška: : " Odkaz Górakšašátakam pre nás, cvičiacich". (G.M. Timčák)  multimediálna prezentácia. Všetci Ste vítaní.

Miesto: Kováčska 16

Čas: 19.10

Dátum: 11. máj 2011


Prednáška: máj  2011:  "Duchovna sila zabudnutej Magdolny" multimediálna prezentácia  (E.K. Čániová)

Miesto: Kováčska 16

Čas: 19.10h

Dátum: bude spresnený

Prednáška:  multimediálna prezentácia (G.M. Timčák)

Miesto: Kováčska 16

Čas: 19.10h

Dátum: bude spresnený

 

 
 

 

Báseň na víkend

 

Bolesť poznania

 

Je to bolestivé poznanie Pane

            že za pomoc dávam Ti toto sklamanie

Tak naliehavo k Tebe vkročí

            a hľadí na mňa z Tvojich očí.

Nechcela som aby sa to stalo

            a pritom si chcel tak veľmi málo.

Aspoň krátku chvíľu v prúde času,

            Tvoje Meno v nebeskom telefóne rozpoznať z môjho hlasu.

Na miesto toho, výčitka na mňa svoje zuby cerí,

            to ona vložila tento lístok do rámu Tvojich dverí.

A jemný hlas vo mne zas znova,

            je schopný povedať opäť tie isté slová..

Odpusť Pane za všetky tie príkoria.

                                                                (Heklahanji)