Vítame Vás na stránke SPJ Košice. 

Nové stránky od roku 2011 nájdete na http://spj.saj.sk

Záujemcom o jogu  ponúkame rad možností ako sa úspešne učiť joge a ako sa o nej dozvedieť viac.


AKTUALITY - kliknite sem


História SPJ:

SPJ je následnícka organizácia oddielu jogy ZRTV TJ Slávia VŠT Košice, ktorá bola založená v r. 1975. SPJ bolo založené v r. 1990 ako občianske združenie. Od r. 1992 je zakladajúcim členom Slovenskej asociácie jogy (www.saj.sk). SAJ je od roku 2008 riadnym členom Európskej únie jogy. 

Čestní členovia SPJ

Pri príležitosti 20. výročia založenia SPJ v r. 2010 bolo udelené čestné členstvo SPJ našim dlhoročne aktívnym členom.

Pozrite si čriepky histórie jogy v Košiciach (1.7MB) História   História   História   História   História   História  História   História   História   História   História   História   História


Čo ponúka SPJ:

SPJ organizuje celoročné, viacmesačné, týždňové aj weekendové kurzy jogy, ale aj prednášky na jogovú tému. Kurzy sú koncipované v zmysle tradičných hodnôt jogy. Unikátnou časťou ponuky sú workshopy holotrópneho dýchania na súši aj v teplej vode. Špecializované kurzy ako napr. kurzy jogovej relaxácie či meditácie sa otvárajú, ak sa prihlási potrebný počet osôb. SPJ zabezpečuje aj kurzy aplikovanej jogy, manažmentu stresu, rozvoja osobnosti/sebarozvoja, intenzívnych metód učenia sa za pomoci neurotechnologických systémov a jogových postupov. Tieto kurzy sa otvárajú tak pre jednotlivcov ako aj pre inštitucionálnu či podnikovú sféru.

V prítomnosti  SPJ a jej Klub jogy má viac ako 20 aktívnych učiteľov jogy. Medzi nimi sú aj lektori SAJ. Lektori SAJ  - spolu s lektormi z ďalších členských organizácií SAJ - majú za úlohu vychovávať učiteľov jogy v rámci aktivít Školiaceho strediska SAJ.

Poslanie SPJ

Poslaním SPJ je výučba a propagácia jogy v jej klasickej podobe a zároveň aj starostlivosť o zdravie v zmysle definície WHO.  Z toho vyplýva potreba viesť členov SPJ k zdravému, integrovanému a holistickému pohľadu na svet a seba. Zároveň vhodným tréningom ich viesť k spoznaniu svojho plného ľudského potenciálu.  SPJ za týmto účelom poskytuje kurzy a školenia pre jednotlivcov či zamestnancov  inštitúcií v oblasti svojej činnosti.  SPJ poriada podujatia, cez ktoré sa záujemcovia môžu dozvedieť v teórii aj praxi o tom čo je joga a ako ju aplikovať vo svojom živote k dokonalejšiemu naplneniu jeho cieľov. SPJ vydáva aj publikácie zamerané na teóriu aj prax jogy.  

SPJ sa stará o vzdelávanie svojich učiteľov a lektorov formou špecializovaných tréningov, kurzov a učebných materiálov.

Naši učitelia jogy

  Našich učiteľov jogy, ktorí sú v prítomnosti aktívni môžete vidieť aj na fotografiách (432 KB) v čase zápisu.  Ich kurzy si pozrite v rozpise kurzov


Priehrštie filozofických myšlienok

Dialóg dvojičiek pred narodením (video)

"Túžme po tom, čo máme a potom budeme mať všetko po čom túžime" (Evagrios Ponticos)

"Srdce má svoje dôvody, ktoré rozum nepochopí" (B. Pascal)

"Ak chceme dosiahnuť cieľ, je dobré si overiť, či je to náš cieľ" (T. Chaaq)

"Sofista je ten, čo dobre hovorí, ale nekoná podľa toho. Skutočný filozof nemudruje ale pretvorí seba" (Leloup)

"Zväčšenie vzdialenosti medzi skutkom a slovom, slovom a myšlienkou a myšlienkou a bytím je príčinou nepokoja a zdrojom zla pre nás aj pre svet" (Leloup)

"Existencia transcenduje logiku... Svet logiky je mŕtvym svetom" (S. Kierkegaard)

"Mystickým nie je to, aký je svet ale to, že svet existuje" (L. Wittgestein)

"Sú okamihy hlbokého mlčania, v ktorých vidíme poriadok sveta - ako prítomnosť." (M. Buber)

"Bez útrap sa nezmení nič, a o to menej ľudská prirodzenosť"  (C.G. Jung)

 


Aktivity SPJ

Aktivity   Aktivity   Aktivity   Aktivity   Aktivity   Aktivity   Aktivity   Aktivity   Aktivity   Aktivity   Aktivity   Aktivity  

1. Dlhodobé kurzy jogy (September/október až jún) pre začiatočníkov aj pokročilejších

2. Strednodobé kurzy jogy (1-2 mesačné). Tieto sú obyčajne kurzy relaxácie a meditácie.

3. Týždenné rezidenčné letné kurzy jogy.

4. Weekendové kurzy jogy (savita joga, holotrópne dýchanie, pranajama, šatkarmy ai.).

5. Konferencia SAJ a SPJ (sept. alebo okt. každého roku)

6. Prednášky pre verejnosť

7. Vzdelávacie kurzy

8. Prvý jogový Internetový časopis Joga pre každého


KLINITE ¯ AK CHCETE  ČÍTAŤ OBČASNÍK

 "Joga pre každého"


 Venujte 2% z Vašej dane na službu ľuďom cez jogu.

Potrebujeme Vašu pomoc

aby my sme mohli pomáhať.

 VIAC INFORMÁCIÍ TU


Ak Vás zaujímajú aktivity súvisiace s cvičením jogy, kliknite SEM

Podujatia a programy SPJ

    Krátkodobé kurzy SPJ (mesačné a Weekendové kurzy, holotrópne dýchanie)

    PREDNÁŠKY pre Členov aj verejnosť

Kontakt: spjke@stonline.sk 

WWW predsedu: http://timcak.saj.sk/index.htm


KURZY UČITEĽOV JOGY SAJ


EURÓPSKA ÚNIA JOGY

Konferencia Európskej únie jogy 2011 v Zinali (CH)  "Joga pre Východ a Západ" Pozrite Aktuality na www.yogazinal.com .


Metodické publikácie o joge a pomôcky (kliknite sem)


Aliancie SPJ

1. SAJ Bratislava

    * EUY Bruxelles (www.yogaeurop.com

            Konferencie EUY Zinal (http://www.yogazinal.com/)

2. Jeran - ZEČK Košice

3. Jogové centrum Arangyökér Budapest

4. Savita Yoga Association Europe

5. ISPRO Košice


Linky

www.saj.sk

www.savita.cz

    *  Savita joga v Prahe a v Budapesti (pozri www.savita.cz a www.aranygyoker.hu )

http://www.lemondeduyoga.org/htm/fney/uey.htm

http://www.tathata.cz


História

1. Seminár „Joga a kultúra tolerancie“ 2005

2. Konferencia "Jednota v rôznorodosti" 2006

3. Dni jogy 2007

4. Bhole 2008

5. Dni jogy 2008

6. Dni jogy 2009 


 KONTAKT: spjke@stonline.sk 

[HitCounter]