Klasické holotrópne dýchanie na súši

V dňoch 5.-6. marca 2011 sa uskutoční holotrópne dýchanie v Košiciach na Kováčskej 16.

Počet miest je obmedzený na 18.

Prihlásiť sa môžete e-mailom na prihláške1.(SK), či prihláške2 (jellap) (H)

Toto je klasická verzia holotrópneho dýchania vyvinutá Stanom a Kristinou Grof.  Info (H)

\

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Holotrópne dýchanie vo vode

Spoločnosť priateľov jogy a Klub jogy Kováčska 16, SK-040 01  Košice

 

Miesto:       Bardejovské kúpele

Facilitátori:           Gejza  M. Timčák a Janka  Jablonská 

Certifikovaní facilitátori   Grof Transpersonal Training (USA)  a učitelia jogy SAJ

 Metóda: Tento unikátny kurz pomáha rozšíreniu stavu vedomia pomocou dýchania v teplej vode a tieto skúseností integruje na súši. Tento typ kurzu na Slovensku nájdete iba v krásnom prostredí Bardejovských Kúpeľov.

Začiatok: piatok poobede o 18h

Ukončenie kurzu : v nedeľu poobede.

Ubytovanie:  hotelové vo Fontáne v 2 posteľových izbách so sociálnym zariadením

Strava: vegetariánska

 

Hotely v Bardejovských kúpeľoch

Termín:

jeseň 2012 

Cena kurzu cca  120€ - Zahŕňa v sebe organizačné náklady, nocľažné aj stravu. O prijatí dostanete upovedomenie.  Zálohu 85€ uhraďte čo najskôr. Ak do1.3. 2009  zálohu neuhradíte, musíme  žiaľ Vaše miesto poskytnúť náhradníkovi. Prosíme, oboznámte s možnosťou účasti aj iných záujemcov, lebo potrebujeme minimálne 21 účastníkov k tomu, aby sme dýchanie mohli uskutočniť. Zvyšok kurzovného prosíme uhradiť do 15.10.2009. Zálohu resp. kurzovné prosíme uhradiť zloženkou na našu adresu alebo na účet  s názvom  “Spoločnosť priateľov jogy, Kováčska 16, Košice” (VÚB Košice Strojárenská č.ú. 13335512/0200), u zahraničných účastníkov osobne po príchode do Bardejova. Refundáciu je možné požadovať iba ak sa neúčasť oznámi 15 dní vopred,  ak sa však nepodarí získať v danom čase náhradníka, môžem mať refundované iba 50% kurzovného. V prípade neodrieknutia účasti kurzovné nemôžeme refundovať.

Účasť na dýchaní si vyžaduje priemerné zdravie.

Pohľad na staré Bardejovské lúpele

Bazén

Jedáleň

Kontraindikácie: ochorenia srdcovocievneho systému, epilepsia, neurózy a psychózy, ťažšie depresie, zvýšený vnútrolebečný alebo vnútroočný tlak, pokročilá osteoporóza, juvenilná cukrovka, karcinóm, čerstvé pooperačné stavy, nákazlivé ochorenia a tehotenstvo. V prípade nejasnosti poraďte sa prosím na čísle 055 -6786423 alebo 055- 6221075, 055 6023131, 055 6022899.

Tento  druh dýchania je vhodnejší pre tých, ktorí majú s transpersonálnymi alebo transformačnými technikami už aspoň základné skúsenosti s podobnými technikami (v dôsledku  väčšej intenzity techniky). Ďalšie informácie: gmtkg@tuke.sk; jjkgm@tuke.sk; spjke@stonline.sk 

Prineste si so sebou: cvičebný úbor, teplé oblečenie, osušku, uterák, plavky, sušič na vlasy, papierové vreckovky, 2 veľké igelitové sáčky, farbičky alebo fixky, rysy A4 a prostriedky osobnej potreby a pohodu.

Prihlášku zašlite na adresu: SPJ, Kováčska 16, 040 01 KOŠICE alebo na uvedené e-mailové adresy

_______________________________________________________________________________________________________________________

Stránka pre dýchanie v Sóstó (MR)

Záväzná prihláška na holotrópne dýchanie v teplej vode, 16/18 apríl 2010 Sóstó, Maďarsko

English Registration Form

Magyar jelentkező lap

 

___________________________________________________________________________