Venujte 2% z Vašej dane na službu ľuďom cez jogu

\

\

 

Aj toho roku prosíme priaznivcov jogy a našich aktivít o poskytnutie 2% zo zaplatenej dane pre rozvojový program SPJ. Naša organizácia je naďalej oprávnené 2% príspevky prijímať.

Všetkým, ktorí Ste tak urobili, ďakujeme.

 

Dve percentá toho roku chceme použiť na nasledujúce projekty:

1. Potrebujeme renovovať pavlač na  Kováčskej 16, ukončiť obnovu vonkajšej fasády a zachrániť aj cennú historickú vnútornú fasádu v dome, kde SPJ sídli. Ďalej obnoviť vnútornú fasádu.

2. Potrebujeme rekonštruovať kúrenie v cvičebnom priestore pre väčší komfort cvičiacich.

3. Chceme pokračovať vo vydávaní jogovej literatúry. Máme pripravené publikácie Joga 1, 2, 3 a 4, práce Rámana Maharišiho, a potrebujeme znovu vydať aj príručky pre kurzy učiteľov jogy SAJ, aby sme ďalej vedeli vychovávať vysoko kvalifikovaných učiteľov jogy.

POMÔŽTE ZACHOVAŤ kultúrnu pamiatku a zvýšiť kultúrnosť prostredia SPJ! 

V prítomnosti je fasáda už - aj vďaka vašim príspevkom - sčasti obnovená. Náklady na ukončenie obnovy je okolo  16 500 €. Cena obnovy vnútorných častí je asi 28 000€. 

Je potrebné poznamenať, že v rámci programu Obnov si svoj dom  Ministerstvo kultúry nášmu projektu obnovy nevyhovelo a nevyhovel nám ani magistrát. Pomôžte nám získať  prostriedky na obnovu fasády a pavlače aj Vašimi 2% z dane. Pomôžte dobrej veci aj sponzorstvom. Urobí to naše cvičebné prostredie dôstojnejším a príjemnejším. Urobí to mesto a jeho služby obyvateľom kultúrnejším. Prejavme svoju priazeň aj imidžu nášho mesta, však v r. 2013 Košice budú jedným z hlavným miest kultúry Európy.

Všetky naše aktivitu slúžia pre vás. Snažíme sa vám umožniť upevniť si zdravie, zvýšiť svoju integritu a dopomôcť k vyššej kvalite života.

AKO NA TO?

Kliknite na linky pre potrebné informácie a tlačivá (3 hyperlinky ® obsahujú potrebné informácie a tlačivá)    1   2   3